Projectes urbanístics municipals en curs

Projecte per l’itinerari de vianants al camí del cementiri al terme municipal de Cànoves i Samalús.

Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu del cobriment de la pista poliesportiva

Anunci    (Termini per presentar al·legacions: 28 d'agost fins a les 14 hores)

Memòria

Plànols

Projecte

Plec de condicions

Projecte d'obres locals per la millora del camí de la Canyella.

Anunci oficial

Memòria descriptiva

 

Termini: 28 de febrer de 2018

Projecte de reparcelació de la urbanització de Ca L’Esmandia.

Aprovació inicial del Catàleg de Camins Municipals

Ca l'Esmandia: Clavegueram i pavimentació de carrers

Vial d'enllaç per a vianants entre l'accés al nucli urbà i el Camí de la Serra

Aprovació inicial de la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Darrera actualització: 13.06.2019 | 08:34
Darrera actualització: 13.06.2019 | 08:34