Suport municipal al Pla de prevenció de les addiccions

Divendres, 13 d'abril de 2018 a les 08:05

El govern municipal s’implica per donar impuls i sosteniment al pla de prevenció de les addicions El Tritó del baix Montseny.

L’any 1999 es van iniciar les actuacions per a la prevenció de les drogodependències al Baix Montseny, arran que els diversos agents dels àmbits de Serveis socials, Salut, Joventut, Ensenyament, entre d’altres agents implicats, en varen detectar la necessitat.Amb l’objecte de donar continuïtat de manera més organitzada i temporalitzada a les accions preventives que ja es feien, es va redactar el Pla de prevenció de les drogodependències del Baix Montseny amb la participació diversos municipis.

El 2004 es va formalitzar la seva continuïtat en el marc del 1r Conveni Inter municipal 2005-2008, del Pla de prevenció de les addiccions que des d’aquell moment pren el nom singular de El Tritó del Baix Montseny.

Els resultats de les activitats de prevenció, suport al tractament i d’inserció que s’han desenvolupat durant tots aquests anys han estat considerats ben satisfactoris per a la prevenció i l’atenció de les addiccions.També han comptat amb el suport financer, material i humà dels municipis, així com d’administracions supramunicipals com ara la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i d’altres entitats privades.

L’Ajuntament de Cànoves i Samalús és un dels 15 ajuntaments que han renovat el seu compromís mitjançant un nou conveni que segueix regulant la cooperació entre els ajuntaments i segueix desenvolupant i sostnint el Pla de prevenció de les addicions pel període 2017-2020.

Darrera actualització: 16.04.2018 | 14:21