A partir del juny serà més fàcil anteposar el cognom matern

Dilluns, 29 de maig de 2017 a les 08:05

Durant el 2016 es van presentar 3.000 peticions d’anteposició del cognom matern.

L'entrada en vigor de la reforma de la Llei del Registre Civil el proper mes de juny avança cap a la igualtat de gènere.  Aquest fet permet assignar als descendents el cognom matern en primer lloc i posa fi, d’aquesta manera, a la discriminació d’aquells pares que volien posar en primer lloc el cognom de la mare.  Caldrà, però, que ambdós progenitors es posin d’acord i signin un document d’autorització.

Cas de no existir acord o si no s’ha indicat l’ordre dels cognoms, l’encarregat del Registre Civil requerirà als progenitors per tal que en el termini de tres dies li ho facin saber; cas de no produir-se aquesta comunicació, l’encarregat acordarà l’ordre dels cognoms atenent a l’interès superior del menor, és a dir, s’evitaran malsonàncies en combinar el cognom amb el nom, caràcter comú o no del cognom, per ordre alfabètic o sorteig.

 

Font:
Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 26.05.2017 | 10:34