Control de Quinas o Quintos

Dimecres, 29 de novembre de 2017 a les 07:05

S’acosten les festes nadalenques i en moltes poblacions és tradicional fer el joc de la Quina o Quinto.

Per aquest motiu, des del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles s’envia un recordatori a tots els municipis per refrescar la normativa sobre les condicions que s’han de complir per poder organitzar aquest tipus de joc.

En un principi, s’ha fixat un termini concret per portar a la pràctica aquest joc que s’estableix entre 2 de desembre de 2017 i el 7 de gener de 2018.  Fora d’aquest període no es podrà fer aquest joc. 

Per tal de conservar el caràcter tradicional, social i d’esbarjo que caracteritzen la Quina, es prohibeix donar premis en metàl·lic i aquests han de ser d’escassa transcendència econòmica.

No cal dir que els locals on es practiqui aquesta activitat han de reunir les mesures de seguretat i solidesa necessàries de les instal·lacions. 

Les entitats o associacions que vulguin organitzar una Quina és necessari presentar una comunicació prèvia al Servei Territorial.

Darrera actualització: 22.11.2017 | 08:37