El Govern local destina 20.000€ per ajuts socials

Dijous, 31 de maig de 2018 a les 14:05

Per sol·licitar aquests ajuts econòmics cal realitzar una entrevista amb la professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social municipals.

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha emès un reglament de bases, aprovat en Junta de Govern, en el que es considera la necessarietat de concessió de subvencions, dins dels límits dels pressupostos municipals, per destinar-les  a l’atorgament d’ajuts individualitzats i poder atendre així les necessitats socials de les famílies afectades.

Aquestes subvencions han de permetre cobrir diverses necessitats bàsiques com és,per exemple, l’habitatge.  En aquest sentit, es considera necessari destinar ajuts per fer front  als subministraments bàsics que comporta un habitatge o a les despeses puntuals per facilitar-ne l’accés, entre d’altres.   

També s’inclouen els ajuts per fer front a les necessitats bàsiques de  subsistència com l’alimentació, en especial l’alimentació infantil, la higiène i, puntualment, també s’atorguen aquells ajuts puntuals per cobrir els serveis i recursos necessaris per a l’atenció i desenvolupament dels menors en situació de risc, entre d’altres.  

Per tot això, l’Ajuntament disposa d’una partida pressupostària consignada de prestacions econòmiques de caràcter social de 20.000 euros, per destinar a persones i famílies en situació econòmica de vulnerabilitat social.  Aquesta quantitat encara podrà incrementar-se en cas necessari sempre i quan la disponibilitat pressupostària de l’ens ho permeti.

 

Darrera actualització: 31.05.2018 | 13:44