El projecte de reurbanització de Ca l’Esmandia continua endavant

Divendres, 9 de març de 2018 a les 12:16

La primera fase d’acondicionament dels carrers de Ca l’Esmandia ja ha finalitzat.

Per continuar amb el procés d’aquesta actuació, el Govern Local ha engegat un concurs que regirà la contractació del projecte de reparcel·lació d’aquest sector.

Per la manca de mitjans personals i materials suficients per executar la redacció d’aquest projecte, l’Ajuntament es veu obligat a recórrer a la contractació externa d’aquest servei.

D’aquesta manera, el Govern Local ha obert concurs per  la contractació dels tècnics que han de redactar el Projecte de Reparcel·lació complert de la urbanització “Ca l’Esmandia” de Cànoves i Samalús, el qual haurà de determinar les finques resultants, el repartiment equitatiu de les despeses originades per la realització de les obres, les indemnitzacions que puguin resultar i, si s’escau, l’equivalent econòmic de l’aprofitament urbanístic, que haurà d’incloure l’estudi topogràfic.

Un cop realitzat aquest projecte tècnic de redacció de la reparcel·lació, caldrà dur a terme la presentació davant els Registres Públics competents per a la seva deguda inscripció, gestionant els incidents eventuals que es puguin suscitar.  A partir d’aleshores, es podrà començar amb l’arranjament de les voreres d’aquest sector.

La licitació s’obra amb un límit de 60.000€ i el projecte ha d’estar redactat en el termini de 7 mesos.

Darrera actualització: 09.03.2018 | 12:15