Ja en som 3000!

Dimarts, 9 de gener de 2018 a les 14:05

Cànoves i Samalús supera la xifra dels 3.000 habitants.  Un límit que resistia a trencar-se en la darrera dècada.

Avui som 3.016 habitants empadronats en el municipi.  D’aquesta població, un 4,8% correspon a residents estrangers provinents de 38 països diferents.  Destaquen per nombre i ordre decreixent els habitants estrangers provinents d’Itàlia, Alemanya i el Regne Unit, seguit en menys mesura, dels que provenen del Marroc, Països Baixos, Bolívia i Colòmbia.

Segons xifres oficials de l’Institut Nacional d’Estadística, a 1 de gener de 2017 el municipi comptava amb 2.903 habitants censats.  Un 3,9% menys del que tenim a dia d’avui després de només un any.  Un creixement notable, vista l’evolució demogràfica de la darrera dècada, en què el nombre d’habitants ha crescut molt lentament i les xifres s’han mogut entre els 2.800 i 2.900 habitants.  Així, si l’any 2010 el nombre d’habitants es fixava en 2.809, el creixement poblacional en aquests darrers 7 anys ha estat marcat pels resultats oscil·latoris dels balanços entre naixements, defuncions, emmigrants i immigrants.  Una mitjana d’un 0,8% de creixement anual, amb una lleugera devallada l’any 2016 d’1,1%.

Encara, però, les xifres queden lluny dels 5.000 habitants per tal d’obtenir millors ingressos i millors i més infraestructures pel nostre municipi.  Entre tant, l’Equip de Govern seguirà treballant amb perseverància i compromís, per un municipi millor per tothom.

Darrera actualització: 09.01.2018 | 13:50