Les parcel·les a tocar de carretera ja són edificables

Dilluns, 26 de març de 2018 a les 06:05

La normativa urbanística del POUM impedia edificar a les parcel·les a tocar de la BP-5107.

Fins ara, el Pla d’Ordenació Municipal (POUM) establia que les parcel·les a tocar de la carretera BP-5107 que s’edificaven havien de respectar 25 metres del límit amb aquesta.  Aquest fet, provocava que moltes d’aquestes parcel·les no fos viable la seva edificació.

El passat 15 de març, però, la Comissió Territorial de Barcelona va aprovar la modificació puntual sobre aquest punt dins del POUM.  Amb aquesta modificació, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, es corregeix definitivament la línia d’edificació establerta en sòl urbà del municipi.

D’aquesta manera, els propietaris de les parcel·les ubicades als sectors de Cànoves Residencial, nucli urbà de Samalús i Can Sebastianet recuperen la plena edificabilitat d’aquestes.

L’Alcalde Josep Cuch, expressa amb satisfacció que amb aquesta actuació se soluciona un greuge existent que fins ara afectava a una part important dels habitants de Cànoves i Samalús.

Darrera actualització: 23.03.2018 | 13:40