L'Estelada ja funciona amb leds

Dimarts, 8 de maig de 2018 a les 12:05

El govern local inverteix en eficiència energètica sobre l'edifici de l'Estelada i també sanejarà la seva pista esportiva.

Les polítiques d’estalvi i eficiència energètica també configuren el Pla de mandat del govern local, ja que suposen un instrument de progrés de la societat, doncs contribueixen al benestar de la població, representen un element de responsabilitat social i projecten les activitats humanes cap al desenvolupament sostenible.

Una de les línies d’ajuts i recursos econòmics sol·licitada a la Diputació de Barcelona per part del govern local s’ha destinat per millorar les instal·lacions i equipaments de l’escola l’Estelada.  El Consistori ha obtingut prop de 50.000€ dels que n’ha destinat més de 16.000€ per l’estalvi i millora de l’eficiència energètica per, principalment, substituir l’enllumenat intern d’aquest centre educatiu.

Segons les dades proporcionades per l’Institut Català d’Energia, l’enllumenat intern representa un percentatge important del consum d’energia en els edificis. En el cas d’oficines, per exemple, el consum usual en il∙luminació es troba entre el 25% i el 30% de l’energia total consumida, podent arribar en alguns casos fins el 50%. El cas més extrem el podem trobar en edificis destinats a escoles, com es dona el cas, on el consum de l’enllumenat pot assolir el 90% del total.

El govern local ha escollit la tecnologia Led per substituir els tubs fluorescents que hi havia, per millorar les condicions lumíniques i utilitzar, al mateix temps, el mínim de potència elèctrica possible amb la finalitat d’augmentar l’eficiència energètica de l’edifici.  Amb aquesta actuació, es calcula que amb l’estalvi que s’obtindrà es podrà recuperar la inversió en dos anys i mig, aproximadament. 

A més, amb aquest nou enllumenat, l’escola l’Estelada guanya amb millors condicions de visió, confort i ambientació visual adequades per l’alumnat i professorat.

Pel que fa l’import restant d’aquest recurs, l’Equip de Govern ha cregut convenient destinar-lo per l’arranjament de la pista esportiva de l’escola, que no es troba en massa bones condicions.  Així doncs, es sanejarà la superfície de formigó i es repintarà de nou.

Una altra de les actuacions en la línia de la política d’estalvi i eficiència energètica que el Consistori preveu portar a terme en aquest centre és la de proveïr-lo d’un sistema de calefacció mitjançant la biomassa.  Un sistema que, actualment, queda fora de les possibilitats econòmiques de les arques municipals, però que l’Equip de Govern es manté en la recerca de trobar més recursos per fer d’aquest projecte una realitat.

 

 

Darrera actualització: 08.05.2018 | 12:12