Menys habitants i més vells

Dimecres, 11 de juliol de 2018 a les 09:05

Segons l’Eurostat, l’indicador de  fecunditat a Espanya és d’1,33.

Espanya pot perdre 5.4 milions d’habitants en els propers 50 anys a causa del descens de la natalitat per la incorporació de la dona al mercat laboral, de la precarietat laboral, de les dificultats per accedir a l’habitatge, del descens de la població immigrant i de l’augment de l’esperança de vida.  Aquests condicionants han portat a L’Institut Nacional d’Estadística a projectar que en el decurs dels propers 50 anys l’Estat espanyol haurà perdut sobre els 5,4 milions d’habitants, aproximadament.  És a dir, seria com tornar a la dècada dels ’80.

La població espanyola actual (46,55 milions a juny de 2017) s’ha anat incrementant durant dècades.  Només en els darrers 50 anys, la població es va incrementar en  13,6 milions de persones.  Aquesta tendència a l’alça, però,  es va aturar a partir de l’any 2011.

Es preveu que la proporció de majors de 80 anys es multiplicarà per tres, fins arribar al 18,1%, i la d’aquells que superin els 65 es duplicarà, fins a representar un 35,7% del total.

Segons l’informe de 2017  World Population Prospects, de les Nacions Unides, l’any 2050 només Japó superarà a l'Estat espanyol pel que fa a l’envelliment. L’edat mitjana de la població espanyola passarà dels 43.2 anys actuals als 52.3.

 

Font:
DIputació de Barcelona

Darrera actualització: 11.07.2018 | 09:50