Noves normes de la UE per reduir la brossa marina

Divendres, 29 de juny de 2018 a les 14:22

Una de les mesures és prohibir la comercialització de productes de plàstic d’un sol us pels quals hi hagi altres alternatives.

La quantitat de residus de plàstics que es troba als oceans i mars no deixa d’augmentar i, per aquesta raó, la Comissió Europea proposa noves normes a nivell de la UE pels deu productes de plàstic d’un sol us que es troben amb més freqüència a les platges i mars d’Europa, així com per les arts de pesca perduts i abandonats.

Tot junts, aquests productes representen el 70 % de tots els residus marins. La nova normativa és proporcionada i s’ha adaptat per obtenir els millors resultats.  Això vol dir que s’aplicaran mesures diferents a productes diferents.  Es prohibirà la comercialització de productes de plàstic d’un sol us pels quals hi hagi altres alternatives.  En el cas dels productes pels que no hi hagi una alternativa fàcilment disponible, l’objectiu serà limitar el seu us i s’imposarà un objectiu de reducció del consum a nivell nacional; s’aplicaran requisits de disseny i etiquetatge i s’imposaran obligacions de gestió i neteja de residus als productors.  La nova normativa situarà a Europa en la capdavantera en una qüestió amb implicacions mundials.

A escala mundial, els plàstics representen el 85 % de la brossa marina.  És més, els plàstics arriben als nostres pulmons i a les nostres taules, ja que els microplàstics són presents a l’aire, a l’aigua i als aliments,  amb efectes desconeguts per a la nostra salut.  És imprescindible afrontar el problema que plantegen els plàstics i, fer-ho, pot crear noves oportunitats d’innovació, de competitivitat i d’ocupació.

Les empreses obtindran un avantatge competitiu: L’existència d’un conjunt únic de normes per a tot el mercat de la UE pot servir d’impuls per a que les empreses europees desenvolupin en economies d’escala i siguin més competitives en un mercat mundial en expansió de productes sostenibles.  Mitjançant l’establiment de sistemes de reutilització (com els sistemes de consigna), les empreses poden assegurar-se un subministrament estable de material de gran qualitat.  En d’altres casos, l’incentiu per buscar solucions més sostenibles pot donar a les empreses el lideratge tecnològic davant als seus competidors de tot el mon.

Ara les  propostes de la Comissió es transmetran al Parlament Europeu i al Consell per a la seva adopció.  La Comissió insta a la resta d’institucions perquè ho tractin com un afer prioritari i perquè ofereixin a la ciutadania europea resultats tangibles abans de les eleccions de maig de 2019.

Evidentment, la lluita contra la brossa marina generada a la UE és només una part del panorama mundial. No obstant, a l’assumir el lideratge, la Unió Europea se situarà en una posició de força per impulsar el canvi a nivell mundial, a través del G-7 i del G-20 i mitjançant l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Darrera actualització: 29.06.2018 | 14:20