Projecte de biomassa a les escoles

Divendres, 16 de juny de 2017 a les 13:06

Les energies renovables cada vegada tenen més acceptació, no només en el nostre país, sinó a nivell planetari.

L’Equip de Govern és molt conscient d’aquest fet i té molt clar que cal treballar sempre en aquest sentit en pro a la conservació i protecció de l’entorn natural.  Amb més motiu encara, quan Cànoves i Samalús és un dels pobles integrants del Parc Natural del Montseny i reserva de la biosfera.   

La biomassa ha estat una gran desconeguda durant molt temps en el nostre país, però ha estat àmpliament usada en altres països de major tradició forestal, com Àustria. L’Ajuntament ja fa un temps que busca aquesta alternativa per poder substituir els sistemes que manté actualment.  

La major part de les calderes i estufes que utilitzen biomassa usen pellets o estella.  El pellet son serradures que passen per una màquina granuladora que produeix un granulat uniforme, en canvi l’estella es la trituració de la fusta a una mida màxima de 3 cm.  A diferència del pellet , l’estella no necessita de cap procés industrial i s’obté a partir de fusta que no té ús comercial.  En una altra modalitat, també es poden trobar calderes que consumeixen deixalles sense tractar, com ossos d'oliva, peles d'ametlles o restes de poda de diferents espècies vegetals. Naturalment, també existeixen calderes que consumeixen la tradicional llenya. 

Hi ha d’altres fonts d’energia més populars com l'energia solar o l'energia eòlica, per exemple, però en aquest cas la biomassa és la font d’energia més idònia segons l’informe favorable dels serveis tècnics municipals per poder proveir alguns centres del municipi d’aquesta energia.

Tan és així, que l’Equip de Govern ha decidit instal.lar una xarxa de calor alimentada amb biomassa d’estella, a l’escola l’Estelada i a l’escola bressol La Petita Estelada.  D’aquesta manera, no només es pren cura del medi ambient sinó que també s’economitza en la facturació de gasoil que es consumeix anualment en els dos centres.

L’Ajuntament va solicitar a la Diputació de Barcelona la redacció d’un projecte executiu per la instal·lació d’aquesta xarxa, el qual ja és radactat i aprovat inicialment en Junta de Govern.

D’altra banda, l’alcalde, Josep Cuch, té previst acollir-se a la convocatòria de subvencions per la instal·lació de calderes d’aquest tipus i beneficiar-se d’un 50% en el cost total del projecte.
 

Darrera actualització: 16.06.2017 | 12:13