Renovació dels càrrecs de jutge de pau i substitut.

Dimecres, 31 de gener de 2018 a les 08:05

En tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció, hi ha un jutjat de pau.  Aquest és el cas de Cànoves i Samalús que se suma els 897 jutjats de pau que hi ha a Catalunya.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant d’aquest hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Actualment, el Jutjat de Pau de Cànoves i Samalús ha obert una convocatòria per renovar les places de jutge de pau i del seu substitut.  Per ocupar aquestes places només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals.  Les persones interessades només han d’emplenar una instància per sol·licitar la plaça i registrar-la a l’Ajuntament.  

Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret. Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. 

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Els jutges de pau són compensats per la seva activitat en els termes que estableix la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Aquesta compensació, que varia segons el nombre d'habitants del municipi, és compatible amb les percepcions que ingressin provinents d'altres activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec.

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitza anualment seminaris de formació per a jutges/esses de pau d'arreu del territori, per tal de donar-los la informació més actualitzada sobre les seves competències així com d'altres matèries relacionades amb l'exercici del seu càrrec.

Darrera actualització: 31.01.2018 | 08:44