Celebració de Sessió Extraodinària pel 22 de novembre de 2017

Dijous, 16 de novembre de 2017 a les 00:00

D’acord amb el que disposen: l’article 28.6 del Reglament d’Organització Municipal i demés Disposicions complementàries i concordants, pel present s’INFORMA de la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, que celebrarà aquest Ajuntament el proper DIMECRES, dia 22 de novembre, a les 20,00 hores, a la Casa de la Vila, amb la finalitat de tractar els únics assumptes que figuren a l’ordre del Dia que s’especifica.
Cànoves i Samalús, 16 de novembre de 2017

L’Alcalde,
Josep Cuch i Codina

 

ORDRE DEL DIA

1-Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 28/9/2017.

2-Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 25/10/2017.

3-Sorteig dels membres de les meses electorals pels comicis autonòmics del 21 de desembre de 2017.

4-Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 1279/2017.

5-Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 1280/2017.

6-Proposta d’aprovació del conveni pel compliment de la sentència del tribunal superior de justícia de Catalunya 216/2014.

Darrera actualització: 16.11.2017 | 19:51