Associació de Veïns La Cervera de Cànoves

Aquesta Associació va ser constituïda el 29 d’agost de 2000 i es troba inscrita amb el nº 24071 de la secció 1ª del Registre de Barcelona en el Registre d’Associacions de la Generalitat.

L'objecte social bàsic d'aquesta Associació és la defensa dels interessos del veïnat en relació a les previsions, actuacions així com també dels planejaments urbanístics  que poden afectar a aquest veïnat.  Per aquest motiu, aquesta Associació vol ésser l'interlocutor vàlid dels seus membres amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, així com de qualsevol altra Institució o Administració en relació amb el desenvolupament urbanístic del veïnat i exercirà totes les accions que siguin necessàries per a la correcte defensa dels interessos del Veïnat. Queda exclòs qualsevol voluntat de lucre amb les activitats de l'Associació. 

Masia Can Nari - 08445 Cànoves i Samalús - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Sra. Roser Vallès Fernández
Telèfon: 607.074.883
Correu electrònic: rvallesf@gencat.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 22.02.2018 | 16:22