Ajuts atorgats a suport a l’escolaritat i Casal d’Estiu 2017

Dijous, 5 d'octubre de 2017 a les 10:05

Serveis socials de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha valorat favorablement gairebé el 100% de les sol·licituds presentades en concepte de llibres, material i logopèdia.

En Junta de Govern Local celebrada el passat 2 de maig s’aprobaven les Bases reguladores dels ajuts de suport a l’escolaritat corresponents al curs 2017-18 i de Casal d’Estiu 2017.

Les Bases reguladores de suport a l’escolaritat curs 2017-18 i d’ajuts de Casal d’Estiu 2017 tenen com a objecte regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts  relacionats amb el suport a l’escolaritat i d’activitats de casal d’estiu, dels alumnes empadronats a Cànoves i Samalús i matriculats en centres d'educació infantil i primària i secundària obligatòria, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

El període per presentar les sol·licituds de l’esmentada convocatòria estava comprès entre els dies 11 de maig i 2 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Serveis socials de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha valorat totes les sol·licituds rebudes durant el termini de presentació i s’han valorat favorablement 105 sol·licituds, 21 de  les les quals amb servei de logopèdia, de les 108 presentades en concepte de llibres, material i logopèdia.

L’Ajuntament de Cànoves i Samalús aprobava també destinar una partida de 12.360 € pel curs 2017-18 pel mateix concepte en previsió de l’increment que pot produir-se sobre l’import de la  despesa total de suport a l’escolaritat de l’any passat que pujava a 10.840 €.

D’altra banda, de les 50 sol·licituds rebudes per acollir-se a la convocatòria d’ajuts per activitats de lleure a l’estiu han estat resoltes favorablement en la seva totalitat. L’import que hi ha destinat l’ajuntament enguany és de 9.077,75 €.

 

Font:
Serveis Socials de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús

Darrera actualització: 05.10.2017 | 09:31