Habilitada una bústia de denúncies per correu electrònic

Dimecres, 12 de juliol de 2017 a les 14:15

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha habilitat una bústia de denúncies anònimes  que permet als ciutadans poder denunciar anònimament.

Els ciutadans podran denunciar anònimament els actes de corrupció dels quals tingui coneixement sense revelar la seva identitat mitjançant un bústia de denúncies. Es tracta d’una bústia de correu-e que es troba a disposició de qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

Per a l’estudi de la denúncia el més important és la versemblança dels fets exposats, no la seva procedència. Tot i que des de l’Oficina Antifrau de Catalunya s’encoratja el denunciant a identificar-se per tal que es pugui ampliar la informació i per facilitar la tasca d’investigació.

En aquest sentit, tota persona que denunciï o informi de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l’Oficina. Juntament amb la reserva d’identitat, l’Oficina Antifrau proporciona assistència i assessorament al denunciant o informant de bona fe. Teniu més informació sobre com formular denúncies a: Com formular denúncies.

Quan l’Oficina tingui coneixement que el denunciant o informant ha estat objecte, directament o indirecta, d’actes d’intimidació o de represàlies, el director de l’Oficina promourà o exercirà, davant les autoritats competents, les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes i, en tot cas, en deixarà constància a la Memòria Anual que presenta al Parlament.

L’Oficina Antifrau de Catalunya és una institució independent, que treballa per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció.

 

Font:
Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Darrera actualització: 12.07.2017 | 14:13